โทอิ เอ็นจิเนียริ่ง

เรามีประสบการณ์ในการให้บริการงาน ตัด พับ ม้วน โลหะแผ่น เหล็ก สแตนเลส ตัดพับเหล็กตามแบบ ตัดพับโลหะตามแบบ บริการงานเชื่อมประกอบโครงสร้างเหล็กทุกประเภท ผลิตชิ้นส่วนและอะไหล่ที่ใช้ในโรงงานอุตสาหกรรม เรามีความเข้าใจในความต้องการของลูกค้าเป็นอย่างดี จึงให้ความสำคัญกับ คุณภาพของชิ้นงาน การส่งงานตรงเวลา ราคาเป็นธรรม การบริการ เพื่อความพอใจสูงสุดของลูกค้า